Wijkteams Vlaardingen - Zorg en ondersteuning voor alle inwoners

... als het even niet meer zelf lukt

T: 010 473 10 33

Minters, dienstverleners in welzijn

De meeste Vlaardingers redden zich prima zelf. Wie hulp nodig heeft, regelt dat vaak zelf en met het eigen netwerk. Maar voor sommige mensen is dat moeilijk. De gemeente heeft de taak hen daarbij te ondersteunen. Want we willen dat kinderen gezond en veilig opgroeien en dat volwassenen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen aan de samenleving. Op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden, bekenden of vrijwilligers.

Een vraag of probleem?

Een professional van het wijkteam geeft direct antwoord en zo nodig: passende ondersteuning.

Vier wijkteams

De zorg en ondersteuning zullen dichtbij te vinden zijn, namelijk in uw eigen buurt. Daarvoor zijn er vanaf januari vier wijkteams:

  • team West (Westwijk en Indische buurt);

  • team Centrum (Centrum, inclusief de Vettenoordse polder, Oostwijk en Rivierzone);

  • team Ambacht (Vlaardinger Ambacht/Babberspolder);

  • team Holy.

Deze wijkteams bestaan uit sociale professionals zoals gezinsspecialisten (op school), maatschappelijk werkers, seniorenadviseurs, sociaalpsychiatrisch en jeugdverpleegkundigen. Zij werken nauw samen met andere professionals in de wijk, onder wie huisartsen, jongerenwerkers, leerkrachten, consulenten werk en inkomen en Wmo-consulenten van ROGplus. Ook hebben zij contact met verenigingen, kerken, opvanglocaties, vrijwilligersorganisaties en tientallen andere maatschappelijke instellingen. Samen vormen zij een sterk ondersteuningsnetwerk.

Waarvoor gaat u naar het wijkteam?

Hebt u vragen over opvoeden en opgroeien? Lukt zelf boodschappen doen niet meer? Wordt het mantelzorgen u teveel? Voelt u zich eenzaam? Kampt u met schulden? Maakt u zich zorgen over problemen in uw gezin? Of hebt u behoefte aan een hulpmiddel zoals een rolstoel, aan verzorging thuis of een andere vorm van geïndiceerde zorg- of dienstverlening?

Neem dan contact op met de Wijkteams Vlaardingen, telefoon 010 473 10 33, op werkdagen van 11.00-17.00 uur.

vader en dochter

“Ik heb geen werk en had het daar moeilijk mee, maar zit nu weer op het goede spoor”

Hoe werkt het wijkteam?

Een medewerker van het wijkteam probeert uw vragen meteen te beantwoorden zodat u zelf weer verder kunt of regelt de nodige hulp vanuit het wijkteam. Ook kan praktische ondersteuning, veelal vanuit het welzijns- of vrijwilligerswerk, worden geleverd. Wanneer intensieve, specialistische en/of langdurige zorg nodig is, worden daarvoor zo snel mogelijk de juiste zorg- en dienstverleners ingeschakeld.

U kunt de professionals van het wijkteam natuurlijk ook aanspreken als u ze tegenkomt. Ze werken in uw buurt, houden daar inloopspreekuren, zijn wekelijks aanwezig op scholen en gaan regelmatig langs bij verenigingen en buurtcentra.

Voor medische vragen of klachten over uw gezondheid blijft uw huisarts uw aanspreekpunt.

Eén gezin, één plan, één contactpersoon

Is er meer aan de hand en is er meer begeleiding of zorg nodig? Dan krijgt u een afspraak met een vaste professional van uw wijkteam. Deze professional (de contactpersoon) gaat met u – en met gezinsleden of andere huisgenoten – in gesprek over uw situatie en wat er nodig is om die te verbeteren. Samen bepaalt u wat u zelf kunt doen, wat u kunt vragen aan familieleden en bekenden en waarvoor u zorg- en dienstverleners nodig hebt.

U hoeft maar één keer uw verhaal te doen. Uw contactpersoon zorgt voor de afstemming met andere professionals. Hierbij wordt alleen die informatie gedeeld die nodig is om u te kunnen helpen.

De wijkteams werken op basis van een privacy- en een klachtenreglement.

De Wijkteams Vlaardingen, samen voor elkaar

Hoe zijn wij te bereiken?

De vier teams van Wijkteams Vlaardingen zijn allemaal te bereiken via één centraal telefoonnummer: 010 473 10 33, op werkdagen van 11.00-17.00 uur. Belt u dit nummer buiten deze tijd? Dan hoort u welk nummer u kunt bellen als er sprake is van een crisissituatie.

Per e-mail


Samenwerkingsovereenkomst

Via onderstaande link komt u bij de samenwerkingsovereenkomst (met alle bijlagen) van Wijkteams Vlaardingen.

Lees verder...

E-mailformulier

Aan

Wijkteams Vlaardingen

Onderwerp

Vraag en/of opmerking

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

Postcode (1234AB)


Wijkteam West

Wijkcentrum West

Professor Teldersstraat 10

Wijkspreekuren

Wo: 09.00-11.00 uur

Vr: 13.00-15.00 uur

Wijkteam Centrum

Buurtkamer

Valeriusstraat 28

Wijkspreekuren

Di: 11.00-13.00 uur

Do: 11.00-13.00 uur

Wijkteam Ambacht

tevens hoofdlocatie Minters

Burg. van Lierplein 51

Wijkspreekuren

Ma: 09.00-12.00 uur

Di: 17.00-19.30 uur

Wijkteam Holy

TouchFit

Hendrik Casimirstraat 151

Wijkspreekuren

Di: 15.00-17.00 uur

Vr: 11.00-13.00 uur

Meer belangrijke telefoonnummers

  • Spoedeisende dienst voor dringende jeugdhulp: 010 233 00 00

  • Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: 0800-2000

  • Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam: 010 443 11 00

  • Kindertelefoon: 0800-0432 (dagelijks van 14.00-20.00 uur)

  • Informatiepunt Langdurige Zorg en Jeugd: 0800-0126 (voor vragen over veranderingen in de (jeugd)zorg)

Minters en Gemeente Vlaardingen

Redactie

Drost Tekstproduktie, Zaltbommel

Fotografie

Angelique van Woerkom, Vlaardingen

© 2017 Minters en gemeente Vlaardingen